Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’(Vox Just)

Valorile Asociației ,,Vocea Justiției’’ sunt cu referire:
la societate - “Democrație și Atitudine”; la țară - “Datorie și Loialitate”; la indivizi - “Libertate și Demnitate”; la justiție - “Independență și Integritate”; la instituții publice - “Responsabilitate și Transparență”.

Condiții de aderare

Membri ai Asociaţiei ”Vocea Justiției” pot fi judecătorii și ex-judecătorii din Republica Moldova care:

A) cunoscând statutul şi regulamentele interioare ale acesteia, sunt de acord cu prevederile lor;

B) ale căror acțiuni și activitate nu contravin prevederilor prezentului Statut;

C) se conduc de principiile independenței, imparțialității și integrității în activitate și în viață;

D) se bucură de o reputație ireproșabilă și respect în societate;

E) înţeleg ca prin propria activitate să contribuie şi să sprijine realizarea scopurilor Asociaţiei;

F) îşi manifestă expres intenţia de a deveni membru al asociaţiei şi depune o cerere de aderare adresată Consiliului de Administrare.

Cererea va fi formulată în scris şi va fi adresată pe adresa electronică a Asociației. În cerere se va indica motivația judecătorului de a fi membru al Asociației ”Vocea Justiției” în 5-10 propoziții. Ea va fi însoţită de o poză și curriculum vitae al judecătorului.

Cerere de aderare model