Masa rotundă de discuții între judecători pe marginea soluționării dilemelor de etică judiciară

Justiția ocupă un loc deosebit în afirmarea statului de drept, iar conduita, moralitatea și cultura judecătorului au o importanță majoră în procesul de înfăptuire a ei. În actualele condiții, față de judecători, ca exponenți ai puterii judecătorești, sunt înaintate un șir de cerințe morale și de conduită specifice, o parte din ele fiind incluse în acte normative, altele urmând a fi însușite și respectate ca deziderate ale eticii profesionale. Judecătorul trebuie să participe activ la stabilirea, menținerea, aplicarea normelor de conduită, pe care le va respecta personal, astfel încât să fie asigurată integritatea și independența sistemului judecătoresc.

Astfel, la 15 octombrie 2022, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” a organizat o masă rotundă de discuții pe marginea Codului de Etică și Conduită al Judecătorilor, la care s-a discutat comportamentul judecătorilor prin prisma unor cazuri concrete. În urma discuțiilor, au fost identificate diverse soluții și propuneri pentru rezolvarea diverselor dileme etice ce apar zilnic, în viața profesională și privată a judecătorilor.  Acest eveniment a fost organizat în cadrul programului de granturi mici pentru asociațiile profesionale de tineri juriști și femei juriste, care face parte din Programul  pentru Susținerea Reformei Justiției Penale și Combaterea Corupției, implementat de ABA ROLI cu susținerea financiară a Biroului pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA.

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” și Reprezentanța ABA ROLI Moldova, au colaborat anterior în cadrul aceluiași program, pentru a crea un Comentariu Practic asupra Codului de etică și conduită judiciară și a-l disemina tuturor judecătorilor din Republica Moldova, dar și a-l pune la dispoziția publicului larg. Acest comentariu este destinat pentru toți judecătorii, reprezentanții celorlalte două puteri în stat, alți profesioniști ai dreptului, precum și publicului larg, conținutul comentariului în format PDF îl puteți descărca mai jos.

Prezentarea publică a Comentariului a avut loc la 31 martie 2022, o puteți viziona în format video, apăsând pe acest link: Partea 1: http://voxjust.md/gallery/video#lg=1&slide=7 ; Partea 2: http://voxjust.md/gallery/video#lg=1&slide=8 .

2022-10-17