SUSȚINEM JUDECĂTOAREA VIORICA PUICĂ PENTRU FUNCȚIA DE JUDECĂTOR LA CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” se solidarizează cu Apelul Organizațiilor Societății Civile pentru susținerea judecătoarei Viorica Puică pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Doamna Judecător Viorica Puică este un judecător integru, independent și imparțial și un profesionist excelent, calități indispensabile unui judecător al Curții Supreme de Justiție. Ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu lipsa de respect a reprezentanților puterii legislative (Parlamentului) vizavi de hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii (reprezentanții puterii judecătorești) și amânarea nejustificată a numirii doamnei Judecător Viorica Puică la Curtea Supremă de Justiție, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 9 iunie 2020. Într-un stat de drept, puterile: legislativă, executivă și judecătorească sunt independente, separate, dar colaborează între ele, pentru a-și exercita atribuțiile în corespundere cu Constituția țării și în interesul cetățenilor. Statul de Drept este guvernat de Lege, ceea ce înseamnă că nimeni nu este mai presus de Lege. Solicităm maximă diligență din partea reprezentanților puterii legislative întru îndeplinirea împuternicirilor constituționale și colaborarea eficientă, necesară și legală cu puterea judecătorească. Anexat vedeți Apelul Public de Solidarizare și Hotărârea Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, prin care activitatea Judecătoarei Viorica Puică a fost evaluată EXCELENT.

2020-07-23