Asociațiile de judecători solicită respectarea și executarea Hotărârii Curții Constituționale din 06.12.2022

Comunicat de presă:

Astăzi, ambele asociații de judecători,  Asociația Judecătorilor din Moldova și Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției”, au depus, în comun,  o adresare importantă către Consiliul Superior al Magistraturii, solicitând sesizarea Curții Constituționale pentru a asigura respectarea și executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 21 din 6 decembrie 2022. Prin aceasta, Curtea Constituțională a subliniat impactul negativ al inflației asupra salariilor judecătorilor, subminând esența garanției securității financiare și a stabilit că remunerația acestora trebuie protejată de fluctuațiile monetare.

Hotărârea evidențiază necesitatea ajustării salariilor tuturor judecătorilor, fără prevederi discriminatorii, în concordanță cu rata inflației sau alte mecanisme adecvate ce țin cont de evoluția prețurilor la bunuri și servicii de bază. Prin această decizie, Curtea Constituțională recunoaște ca fiind constituționale articolele 12 alin.(15) și 29 alin.(3) din Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, stabilind că ajustarea anuală a valorii de referință a salariilor judecătorilor și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este obligatorie și trebuie să se bazeze cel puțin pe rata inflației medii anuale la data adoptării Legii bugetului de stat pentru anul următor.

Cu profundă preocupare, constatăm că autoritățile vizate: legislativă și executivă, par să desconsidere autoritatea Curții Constituționale și să evite executarea Hotărârii nr. 21 din 6 decembrie 2022. Până în prezent, nu s-au operat modificări la Legea nr. 270 referitoare la salarizarea judecătorilor și/sau membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, în ciuda modificărilor semnificative aduse în anul 2023 la aceeași lege pentru a crește semnificativ remunerația reprezentanților puterii executive și legislative.

Este de remarcat că procedura de elaborare și adoptare a actelor normative este exceptată de la controlul de legalitate conform prevederilor Codului administrativ. Cu toate acestea, este imperativ să se asigure respectarea și executarea hotărârii Curții Constituționale, iar pentru aceasta este necesară declanșarea mecanismelor prevăzute de Codul jurisdicției constituționale.

Salariul reprezintă una dintre garanțiile fundamentale pentru independența și integritatea sistemului judiciar. Asociațiile de judecători își exprimă profundul angajament în asigurarea respectării acestei Hotărâri, dar și continuă lupta pentru protejarea drepturilor și a demnității profesionale a judecătorilor, un pilon esențial al statului de drept.

Prin prezenta cerere adresată Consiliului Superior al Magistraturii, se urmărește îndeplinirea obligației de a asigura respectarea deciziei Curții Constituționale. Subliniem ferm obligativitatea tuturor autorităților statale de a respecta în mod strict Hotărârile Curții Constituționale, fundamentale pentru garantarea statului de drept și a echilibrului instituțional.

Cererea argumentată desfășurat, înaintată către CSM, o găsiți mai jos în PDF.

2023-12-12